Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Kategoria: Zielona wiadomość

Biopaliwa- zysk, wydajność, ekologia

bio fuels

Biopaliwa i zielona energia cieszą się co raz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Technologie proekologiczne rozwijają się w zastraszającym tempie, dzięki czemu staja się coraz bardziej opłacalne, wydajne i rentowne.
Inwestycja!
Analiza ekonomiczna uczonych z Purdue University wykazała, iż nowa technologia produkcji biopaliw (opracowana na Uniwersytecie), pozwala na produkcję konkurencyjną cenowo w porównaniu z wydobywaniem i przeróbką paliw kopalnych. Według uczonych punkt równowagi (opłacalności produkcyjnej) zostanie osiągnięty w chwili gdy cena baryłki przekroczy 100 dolarów (aktualnie wynosi 114 USD, 21.08.2012r).
Wszystko to dzięki nowej technologii, opracowanej przez Rakesha Agrawala. H2Boil to paliwo posiadające specyficzną przewagę nad innymi biopaliwami. Proces przebiega szybko i niemal w pełni zamienia całą biomasę w paliwo płynne, przez co z danej szarży pozyskiwane jest więcej paliwa.
H2Boil jest paliwem powstajacym z biomasy podgrzenej do T= 500°C w obecności skompresowanego wodoru i przy użyciu katalizatora oddzielającego tlen od węgla.
Najdroższym komponentem wykorzystywanym w procesie produkcji biopaliwa jest wodór.
Opłacalność + więcej energii!
Kolejny proces produkcji biopaliwa skupia się na innej wartościowości produktu, mianowicie na pojemności energetycznej/ kaloryczności i wydajnosci procesu. Wg mikrobiolog Gemmy Reguera dzięki wykorzystaniu biochemicznego systemu, znanego jako mikrobowe ogniwo elektrolityczne (MEC), możliwa jest produkcja biopaliwa posiadającego do 20- krotnie więcej wartości energetycznej aniżeli produkowane dotychczas paliwa (bio).
Proces wykorzystuje bakterie do rozkładu odpadów organicznych i produkcji etanolu, z którego następnie pozyskiwany jest wodór. Do popularnego systemu dodany został drugi rodzaj bakterii usuwający uboczne produkty fermentacji i jednocześnie (na skutek procesów biochemicznych) wytwarzających energię.
Wcześniejsze eksperymenty z podobnymi rozwiązaniami prowadziły do uzyskania do 4 % energii, proces mikrobiolog Reguera pozwala na uzyskanie do 35% energii z procesów ubocznych.
„Powodem tego jest fakt, iż bakterie dobrane do fermentacji zostały wyselekcjonowane pod kątem jak najbardziej wydajnej przemiany odpadów rolniczych w etanol, oraz produkcji produktów ubocznych zdolnych do wykorzystania przez bakterie dostarczające energii do procesu. Podczas usuwania produktów ubocznych fermentacji dochodzi do stymulacji bakterii fermentujących (specyficzny przypadek reakcji równowagowej, w której odprowadzanie produktów sprzyja wydajności procesu- przypisek redakcja).- wypowiada się Reguera.
Wydajność osiągnięta przy pomocy MEC, do produkcji wodoru, wynosi ok 73%.
Specyfikacja metodyczna procesu obejmuje wykorzystanie jako odpadów kukurydzy poddanej procesowi AFEX, wymieszaniu jej z płynnym amoniakiem w temperaturze 70-200 °C i przy ciśnieniu 6.8- 27.2 atm, przy czym na końcu procesu ciśnienie jest drastycznie obniżanie,
Dwie nowe metody produkcyjne, szczelnie się uzupełniają. Czekamy cierpliwie na moment, w którym produkcja biopaliw, oraz pozyskiwanie zielonej energii stanie się na tyle opłacalne, iż zaprzestaniemy wydobywania paliw kopalnych. Jednakże, czy korzystanie w większości z biopaliw i energii odnawialnej nie jest możliwe już teraz? Czy naprawdę czekamy na jeszcze większy postęp technologiczny? A może jednak potrzebujemy akceptacji politycznej? Zapraszam do dyskusji.
 
 
Karol Borowiak
instalacyjna.com.pl

Tagi:

Podziel się na facebook.com

Komentarze:

Dodaj komentarz: