Strona główna
zaloguj

 | Mapa strony

Artykuły

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 - Prawo budowlane - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 21 poz. 94 - Kodeks pracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 239 poz. 2019 - Prawo wodne - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U nr 123 poz. 858 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ściekówKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 122 poz. 1321 - Ustawa o dozorze technicznymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 173 poz. 1219 - Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 625 - Prawo energetyczne - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 138 poz. 1545 - Kodeks morskiKategoria: Przepisy prawne

Dz. U. nr 84 poz. 906 - Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 5 poz. 42 - Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.Kategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 169 poz. 1386 - Ustawa o normalizacjiKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 204 poz. 2087 - Ustawa o systemie oceny zgodnościKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 240 poz. 2027 - Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzneKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 199 poz. 1673 - Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 3 poz. 20 - Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbestKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 89 poz. 589 - Ustawa o Państwowej Inspekcji PracyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 44 poz. 287 - Ustawa o Inspekcji Ochrony ŚrodowiskaKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 39 poz. 251 - Ustawa o odpadach - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 122 poz. 851 - Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 147 poz. 1229 - Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 19 poz. 115 - Ustawa o drogach publicznych - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 94 - Ustawa o transporcie kolejowym - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 80 poz. 717 - Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 261 poz. 2603 - Ustawa o gospodarce nieruchomościami - tekst ujednoliconyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 121 poz. 1266 - Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnychKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 92 poz. 880 - Ustawa o ochronie przyrodyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 162 poz. 1568 - Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 16 poz. 93 - Ustawa Kodeks cywilnyKategoria: Przepisy prawne

Dz.U. nr 98 poz. 1071 - Ustawa Kodeks postępowania administracyjnegoKategoria: Przepisy prawne

Tagi: tryskacze, instalacja tryskaczowa, sprinkler, sprinkler systemKategoria: Oferta pracy

Monterów instalacji tryskaczowej

Firma z branży instalacyjnej zatrudni do pracy na budowach w Polsce monterów instalacji tryskaczowej. Wymagania: minimum rok doświadczenia w instalacjach tryskaczowych. Oferujemy: godne warunki wynagrodzenia. CV prosimy wysyłać na info@inproservice.com